Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân dối với sự phục vụ của UBND xã năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân dối với sự phục vụ của UBND xã năm 2021

báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 09 tháng đầu năm 2021

báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 09 tháng đầu năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 tháng 9 năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 tháng 9 năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3.4 tháng 8 năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3.4 tháng 8 năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2021

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2021

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:22:25 PM

^ Về đầu trang