Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

ngày 02/3/2020, UBND xã Ninh Thượng có kế hoạch số 34/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Phòng Quản lý đô thị thị xã Ninh Hòa ban hành Thông báo số 723/TB-QLĐT ngày 16/7/2020 về việc công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết c

Phòng Quản lý đô thị thị xã Ninh Hòa ban hành Thông báo số 723/TB-QLĐT ngày 16/7/2020 về việc công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng Quản lý đô thị

UBND xã Ninh Thượng ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

UBND xã Ninh Thượng ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Thông báo số 85/TB-UBND ngày 21/05/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Thông báo số 85/TB-UBND ngày 21/05/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Công văn số 68/UBND ngày 22/04/2020 về việc triển khai ủy nhiệm phát hành biên lai điện tử đối với các khoản phí, lệ phí nộp trực tuyến qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Công văn số 68/UBND ngày 22/04/2020 về việc triển khai ủy nhiệm phát hành biên lai điện tử đối với các khoản phí, lệ phí nộp trực tuyến qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Kết quả hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong tháng 04 năm 2020

Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 22/04/2020, UBND xã đã tiếp nhận, giải quyết 55 hồ sơ trên các lĩnh vực như: 55 hồ sơ lĩnh vực Tư pháp -hộ tịch không có hồ sơ phát sinh lĩnh vực Lao động Thương binh xã hội, lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, 03 hồ sơ thuộc lĩnh vực liên thông 02 trong 1: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/22/2020 1:34:16 PM

^ Về đầu trang