Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

UBND xã Ninh Thượng ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về việc ban hành Kế hoạchcải cách hành chính xã Ninh Thượng năm 2020

UBND xã Ninh Thượng ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về việc ban hành Kế hoạchcải cách hành chính xã Ninh Thượng năm 2020

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Công văn số 142/UBND ngày 20/01/2020 về việc triển khai thực hiện một số công viêc vận hành Cổng dịch vụ Quốc gia

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Công văn số 142/UBND ngày 20/01/2020 về việc triển khai thực hiện một số công viêc vận hành Cổng dịch vụ Quốc gia

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/1/2022 11:16:57 AM

^ Về đầu trang