Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND xã Ninh Thượng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan và nhân dân trên toàn xã

UBND xã Ninh Thượng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan và nhân dân trên toàn xã

Uỷ ban nhân dân xã Ninh Thượng khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần phòng chống dịch Covid-19

Uỷ ban nhân dân xã Ninh Thượng khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần phòng chống dịch Covid-19

UBND xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021

UBND xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 202

Kết quả hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong tháng 04 năm 2021

Kết quả hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong tháng 04 năm 2021

THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CÔNG

THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CÔNG

UBND xã tiếp tục triển khai các biện pháp xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021

UBND xã tiếp tục triển khai các biện pháp xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021

Kết quả hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong tháng 02 năm 2020

Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 21/02/2020, UBND xã đã tiếp nhận, giải quyết 59 hồ sơ trên các lĩnh vực như: 49 hồ sơ lĩnh vực Tư pháp -hộ tịch 03 hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh xã hội, 01 hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, 06 hồ sơ thuộc lĩnh vực liên thông 3 trong 1: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:11:23 PM

^ Về đầu trang