Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính quyền

Đảng bộ xã Ninh Thượng nâng cao hiệu quả lãnh đạo gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Đảng bộ xã Ninh Thượng nâng cao hiệu quả lãnh đạo gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Đảng bộ xã Ninh Thượng nâng cao hiệu quả lãnh đạo gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Đảng bộ xã Ninh Thượng  hiện có 149 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc, trong năm 2020 vừa qua, Đảng bộ xã đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thị ủy Ninh Hòa tới cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, công tác quy hoạch cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy trình bảo đảm chặt chẽ, đúng hướng dẫn, phát huy được trách nhiệm của tập thể cấp ủy, vai trò cá nhân; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong Đảng. Qua đánh giá, kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020, toàn Đảng bộ có: 01 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 95 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 18 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 09 đảng viên không đánh giá xếp loại: 07 đảng viên miễn sinh hoạt và 02 đảng viên mới kết nạp; Đảng bộ xã được Thị ủy công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trên cơ sở Tổng kết công tác năm 2020, Hội nghị tiến hành thảo luận về Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Chế độ sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc; tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên đạt trên 95%. Hàng tháng, đảng ủy xã Ninh Thượng luôn duy trì giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ các thôn, nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các chi bộ cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TƯ4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng,vv... Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ đảng, thực hiện quy chế dân chủ tại các chi bộ, từ đó phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Ninh Thượng cũng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Bám sát vào nghị quyết về phát triển kinh tế, các chi bộ, đảng viên trong xã luôn nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy tính tích cực vươn lên làm giàu chính đáng của nhiều hộ nông dân trong xã. Năm 2020, nông dân trong xã đã thu hoạch 100% diện tích lúa vụ Đông Xuân, đạt sản lượng 3.457 tấn thóc, đạt 112,7%  so với kế hoạch thị xã giao; Tổng thu ngân  sách đạt 118 % so kế hoạch; Ngành nghề, dịch vụ luôn được duy trì và phát triển tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, xã đã từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết đã đem lại lợi ích thiết thực và lợi nhuận cho nông dân.

Công tác giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản được đầu tư, nâng cấp mở rộng tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp và đi lại thuận tiện; công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, quản lý đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội..., được đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân,vv... Duy trì và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện xã Ninh Thượng đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.  

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020; năm 2021 này, Đảng bộ xã Ninh Thượng  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, góp phần đẩy mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                   Hoàng Phương

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:54:52 PM

^ Về đầu trang