Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Danh bạ điện thoại

    

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG XÃ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Danh

Bí thư Đảng ủy –CT. HĐND

02583663022

0909395620

2

Lê Thị Mỹ Linh

PBT TTr Đảng ủy

//

0968035656

3

Nguyễn Hoài Phương

PBT Đảng ủy – CT.UBND

//

0975885868

4

Ngô Xuân Đại

PCT. UBND

//

0364000078

5

Nguyễn Trung Thủy

PCT. HĐND

//

0976871017

6

Trần Ngọc Lai

Q.Chỉ huy trưởng QS

//

0935950986

7

Hồ Đình Thảo

Chi huy phó QS

//

0982038859

8

Nguyễn Trọng Hiệp

Trưởng CA

//

0384286101

9

Nguyễn Thanh Bình

CT MTTQ

//

0989369237

10

Bùi Văn An

PCT MTTQ

//

0973496831

11

Nguyễn Thanh Tiến

CT Hội Nông dân

//

0907665371

12

Nguyễn Văn Khiêm

PCT Hội Nông dân

//

0982493383

13

Lê Văn Hạnh

CT Hội CCB

//

0389697271

14

Huỳnh Văn Bé

PCT Hội CCB

//

0363513592

15

Trần Thị Ngọc Hương

CT Hội Phụ nữ

//

0966199660

16

Phan Thị Thanh Hồng

PCT Hội Phụ nữ

//

0384994959

17

Nguyễn Trần Ngọc Hòa

BT Đoàn thanh niên

//

0984878170

18

Nguyễn Cát Thiên Thân

PBT ĐTN, Phó BTG

//

0985147201

19

Trần Thị Thảo

Kế toán - ngân sách

//

0395792384

20

Nguyễn Thị Kim Hà

Kế toán - ngân sách

//

0934910618

21

Nguyễn Thế Hùng

Địa chính - XD

//

0905106270

22

Trương Trần Văn Phú

Tư pháp - Hộ tịch

//

0333158465

23

Nguyên Thị Kim Kiều

Văn phòng - TK

//

0853463831

24

Trần Thị Minh Hương

Văn phòng - TK

//

0977627459

25

Trần Thị Hoàng Phương

VH-XH, ĐTT

//

0973173625

26

Lê Thị Thanh Tuyết

VH-XH

//

0363765163

27

Trần Thị Thu Hiền

VP Đảng ủy

//

0372853688

28

Nguyễn Tấn Hậu

Bộ phận 1 cửa

//

0333521434

29

Nguyễn Thế Thịnh

Văn thư lưu trữ

//

0976842277

30

Nguyễn Trường Phong

Bảo vệ rừng

//

0961480179

31

Nguyễn Tấn Lưu

Thú y

//

0363034708

32

Trần Văn Thi

CT Hội NCT

//

0989808870

33

Nguyễn Thị Bích Dziên

CT Hội CTĐ

//

0972670441

34

Ngô Công Tâm

Giao thông thủy lợi, QLNN

//

 

 

 

 

 

 

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:06:09 PM

^ Về đầu trang