Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Danh mục Dự án đang đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm

Báo cáo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

Báo cáo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

Báo cáo công trình, hạng mục các công trình hoàn thành năm 2020

Báo cáo công trình, hạng mục các công trình hoàn thành năm 2020

Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và danh mục các công trình đề xuất đầu tư năm 2021

Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và danh mục các công trình đề xuất đầu tư năm 2021

Báo cáo danh mục các công trình thực hiện công tác chống hạn vụ hè thu năm 2019

Báo cáo danh mục các công trình thực hiện công tác chống hạn vụ hè thu năm 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:36:28 PM

^ Về đầu trang