Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính quyền

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 11/5/2021, Đảng ủy xã Ninh Thượng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hơn 120 đảng viên, người hoạt động không chuyên trách và các Ban công tác mặt trận, các chi hội trong toàn toàn xã . Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Danh- Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã, các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã.

Ngày 11/5/2021, Đảng ủy xã Ninh Thượng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hơn 120 đảng viên, người hoạt động không chuyên trách và các Ban công tác mặt trận, các chi hội trong toàn toàn xã . Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Danh- Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã, các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã.

Hội nghị được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy báo cáo 4 chuyên đề: những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Đồng chí đã khái quát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, liên hệ sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương. 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn xã cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của nghị quyết và các văn kiện đại hội. Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề mới trong văn kiện; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Tích cực chủ động nghiên cứu, vận dụng liên hệ sát với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, góp phần quan trọng sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Hoàng Phương

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/9/2023 11:48:44 AM

^ Về đầu trang