Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Vệ sinh, môi trường, rác thải

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2021.

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2021.
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2021.

Ngày Đại dương thế giới (08/6) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 (từ ngày 01/6 đến ngày 08/6) với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Ngày 01/6/2021, UBND thị xã Ninh Hòa có Công văn số 1870/UBND chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường thuộc thị xã tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021, với các thông điệp chính như sau:

- Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân.

- Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương.

- Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta.

- Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

- Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.

- Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.

- Bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người./.

https://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/9/2023 10:34:06 AM

^ Về đầu trang