Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển

Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của ngành Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của ngành Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của ngành Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch số 3378/KH-STNMT về Triển khai “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của ngành Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

Mục tiêu:

- Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn ngành Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa và nằm trong nhóm 20 Sở Tài nguyên và Môi trường có chỉ số cao về Chính phủ số của cả nước.

- Tạo môi trường làm việc điện tử (Quản lý điều hành, xử lý tác nghiệp 07 lĩnh vực của ngành, tổ chức triển khai xử lý công việc trực tuyến và hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh…) trong phạm vi toàn ngành nhằm thúc đẩy cải cách bộ máy tổ chức, cải cách hành chính, tiến tới hình thành nền hành chính điện tử

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số:

- Chuyển đổi nhận thức; 

- Kiến tạo thể chế; 

- Phát triển hạ tầng số;  

- Phát triển dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

- Xây dựng nền tảng số; 

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng; 

- Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; 

- Phát triển nguồn nhân lực

2. Phát triển Chính quyền số trong ngành tài nguyên và môi trường:

- Phát triển kinh tế số

- Phát triển xã hội số

- Chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ưu tiên (Chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025)

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/

Xem chi tiết tại đây.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:44:14 PM

^ Về đầu trang