Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chế độ, chính sách lao động

Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Năm 2010, UBND thị xã Ninh Hòa đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (viết tắt Đề án). Mục tiêu là nâng tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề lên 70% vào năm 2015 và năm 2020 đạt 80%; tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập của người lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế; đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Các giải pháp chủ yếu được áp dụng để đạt mục tiêu đề ra là thành lập Ban chỉ đạo các cấp; xây dựng cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫnthực hiện; tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; khảo sát nhu cầu của người lao động để đưa ra kế hoạch hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế; kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện theo định kỳ hàng năm.

Theo chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo nghề thường xuyên, thời gian dưới 03 tháng, giai đoạn 2010 - 2015, thị xã có 2.410 lao động nông thôn được đào tạo nghề. Tuy nhiên, chỉ có 2.377 lao động hoàn thành khoá học. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi đào tạo đạt 93,2%. Giai đoạn 2016 - 2019, có 2.219 lao động nông thôn tham gia đào tạo nghề. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi đào tạo đạt 93,2%. Ước thực hiện năm 2020 sẽ có hơn 513 lao động nông thôn tham gia học nghề.Tổng kinh phí thực hiện Đề án ước tính đến nay hơn 6,5 tỷ đồng.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trang bị kiến thức, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn. Công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động luôn gắn với vùng chuyên canh, nhu cầu của doanh nghiệp nên tỷ lệ người lao động có việc làm ổn định sau đào tạo nghề đạt cao, có nhiều trường hợp vươn lên thoát nghèo. Cụ thể, giai đoạn 2010-2015, có 45 lao động thoát nghèo và 258 lao động có thu nhập khá đối với các ngành nghề như: trồng rau sạch, gừng, mía (nghề nông nghiệp) và cơ khí hàn, may công nghiệp (phi nông nghiệp). Giai đoạn 2016-2019, có 47 lao động thoát nghèo và số lao động có thu nhập khá trên 500 người sau khi tham gia các lớp nghề như: trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp; nấu ăn và chế biến thuỷ sản.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, khó khăn nhất định. Một số lao động nông thôn sau khi tham gia khoá đào tạo nghề chưa tìm được việc làm hoặc việc làm chưa bền vững. Một số lao động khác thì thiếu vốn, không có điều kiện tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từ đó chưa đáp ứng được yêu cầu xoá nghèo bền vững. Trang thiết bị phục vụ cho dạy nghề cũng như mức kinh phí hỗ trợ cho người học nghề còn hạn chế, chưa được hỗ trợ phần chi phí đi lại, tiền sinh hoạt để các đối tượng an tâm học nghề…/.

Cổng thông tin thị xã Ninh Hòa

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 10:38:23 AM

Thiết kế website       
 
 
^ Về đầu trang