Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 3 năm 2020

Lịch công tác tháng 3 năm 2020
Lịch công tác tháng 3 năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THƯỢNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3663.022)   Tháng 03/2020  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
 Chủ nhật
'01/03
       
Thứ hai
'02/03
S: '-08 giờ, Giao ban tháng 3 Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'03/03
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'04/03
C: -14 giờ, Đ/c Đại, PCT. UBND dự họp
BCĐ PCD ở người tại thị xã (Hội trường A- Ủy ban thị xã)
     
Thứ năm
'05/03
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'06/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'07/03
 
Chủ nhật
'08/03
 
Thứ hai
'09/03
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'10/03
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'11/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'12/03
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'13/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'14/03
       
Chủ nhật
'15/03
 
Thứ hai
'16/03
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'17/03
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'18/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'19/03
-Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'20/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính
C: '-14 giờ, Đ/c Đại, PCT. UBND xã dự họp tại thị xã (tại Phòng QLĐT)
     
Thứ bảy
'21/03
       
Chủ nhật
'22/03
 
Thứ hai
'23/03
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'24/03
-Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD -Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'25/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'26/03
-Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'27/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'28/03
 
Chủ nhật
'29/03
 
Thứ hai
'30/03
       
Thứ ba
'31/03
C: -14 giờ, Đ/c Phương, CT. UBND chủ trì cuộc họp BCĐ PCD ở người xã  Hội trường UBND xã -BCĐ PCD ở người của xã.  
       
       
Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/18/2021 4:27:31 AM

 
 
Thiết kế website         
 
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang