Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 5 năm 2020

Lịch công tác tháng 5 năm 2020
Lịch công tác tháng 5 năm 2020
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
 Thứ sáu
'01/05
Nghĩ lễ      
Thứ bảy
'02/05
       
Chủ nhật
'03/05
       
Thứ hai
'04/05
S: '-08 giờ, Giao ban tháng 5 Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'05/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'06/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'07/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'08/05
S: '-08 giờ, Đ/c Đại, PCT. UBND xã dự họp tại thị xã (Hội trường A - UBND thị xã) Nghe Phòng Văn hóa - TT, đơn vị tư vấn VNPT Ninh Hòa báo cáo việc đề xuất triển khai giải pháp hội nghị trực tuyến trên địa bàn thị xã      
Thứ bảy
'09/05
       
Chủ nhật
'10/05
       
Thứ hai
'11/05
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'12/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'13/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'14/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'15/05
S: '-08 giờ, Họp triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  Hội trường A, UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức, đoàn thể  
Thứ bảy
'16/05
       
Chủ nhật
'17/05
       
Thứ hai
'18/05
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'19/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'20/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'21/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'22/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'23/05
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Chủ nhật
'24/05
C: '-14 giờ, đ/c Đại dự họp tại thị xã (BCĐ PCD ở người thị xã) triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19  Hội trường A UB thị xã    
Thứ hai
'25/05
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'26/05
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'27/05
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ năm
'28/05
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'29/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'30/05
       
Chủ nhật
'31/5
       
       
       
Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 11:07:01 AM

 
 
 
 
Thiết kế website        
 
 
 
^ Về đầu trang