Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 6 năm 2020

Lịch công tác tháng 6 năm 2020
Lịch công tác tháng 6 năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THƯỢNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3663.022) Tháng 06/2020  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
 Thứ hai
'01/06
S: '-08giờ, Giao ban tháng 6 Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'02/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'03/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'04/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'05/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'06/06
       
Chủ nhật
'07/06
       
Thứ hai
'08/06
S: '-08 giờ, Họp xét miễn giảm tiền hợp đồng đất 5% (Vụ Hè thu) - Hội trường UBND xã Hội đồng xét MG  
Thứ ba
'09/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'10/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'11/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
S:'-08 giờ, họp thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 2021 - 2025
-Phòng Tiếp CD
'- Hội trường UBND xã
-Chủ tịch UBND xã
'-TT. Đảng ủy, TT. HĐND, UBND, MT, Trưởng các đoàn thể, BN
 
Thứ sáu
'12/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'13/06
       
Chủ nhật
'14/06
       
Thứ hai
'15/06
S: '-08 giờ, Họp triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  Hội trường A, UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức, đoàn thể  
Thứ ba
'16/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
C: '-14 giờ, Họp lấy ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trại heo giống 600 heo nái ngoại sinh khép kín
-Phòng Tiếp CD
'-Hội trường UBND xã
-Chủ tịch UBND xã
'-TT. Đảng ủy, TT. HĐND, UBND, MT, Trưởng các đoàn thể, BN
 
Thứ tư
'17/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'18/06
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ sáu
'19/06
S:'-08 giờ, họp thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 2021 - 2025 '- Hội trường UBND xã '-TT. Đảng ủy, TT. HĐND, UBND, MT, Trưởng các đoàn thể, BN  
Thứ bảy
'20/06
       
Chủ nhật
'21/06
       
Thứ hai
'22/06
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'23/06
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'24/06
C: '-14 giờ, đ/c Đại dự họp tại thị xã (BCĐ PCD ở người thị xã) triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19  Hội trường A UB thị xã    
Thứ năm
'25/06
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
C;'-14 giờ, Đ/c Đại, PCT. UBND xã dự họp tại thị xã nghe triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ và kinh doanh KS….
Phòng họp 1, UB TX    
Thứ sáu
'26/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'27/06
       
Chủ nhật
'28/06
       
Thứ hai
'29/06
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'30/06
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
S: '-08 giờ, Hội nghị sơ kết công tac CCHC 06 tháng đầu năm 2020
-Phòng Tiếp CD
'-Hội trường UBND xã
-Chủ tịch UBND xã
'- 
 
Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 9:36:32 AM

 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang