Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 9 năm 2020

Lịch công tác tháng 9 năm 2020
Lịch công tác tháng 9 năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THƯỢNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3663.022) Tháng 09/2020  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
 Thứ ba
'01/09
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'02/09
Nghỉ lễ      
Thứ năm
'03/09
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'04/09
S: '-08giờ, Giao ban tháng 9 -Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ bảy
'05/09
       
Chủ nhật
'06/09
       
Thứ hai
'07/09
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'08/09
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'09/09
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'10/09

C: '-14 giờ, đ/c Đại. PCT. UBND xã dự họp tại thị xã nghe thông qua BC chỉ đạo, điều hành tháng 8 của thị xã

'-Hội trường A, UB thị xã
   
Thứ sáu
'11/09
C; '-15giờ 30, Đ/c Đại, PCT. UBND thị xã dự họp nghe Tổ kiểm tra liên ngành công tác QLTNKS báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
C: '-14 giờ, đ/c Phương, Chủ tịch UBND xã dự họp Ban chỉ đạo PCD ở người tại thị xã  triển khai công tác tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 
-Phòng họp 1, UB thị xã
'-Hội trường A, UB thị xã
   
Thứ bảy
'12/09
       
Chủ nhật
'13/09
       
Thứ hai
'14/09
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'15/09
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'16/09
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'17/09

C:'-14 giờ, Họp HĐNVQS xã
Hội trường UBND xã Thành viên Hội đồng NVQS xã  
Thứ sáu
'18/09
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'19/09
       
Chủ nhật
'20/09
       
Thứ hai
'21/09
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'22/09
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'23/09
S: '-08 giờ, Họp triển khai kế hoạch thực hiện QLTNKS trên địa bàn xã Hội trường UBND xã CT, PCT. UBND xã, Địa chính,
CA, QS, Vp
 
Thứ năm
'24/09
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'25/09
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'26/09
       
Chủ nhật
'27/09
       
Thứ hai
'28/09
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'29/09

S: '-08 giờ, Đ/c Đại, PCT. UBND xã dự họp tại thị xã nghe triển khai các giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
-Hội trường BHXH thị xã    
Thứ tư
'30/09
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 10:21:13 AM

Thiết kế website       
^ Về đầu trang