Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT NINH THƯỢNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT NINH THƯỢNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT NINH THƯỢNG

3- Trước năm 1975 là Quốc lộ 21, sau năm 1975 là Quốc lộ 26.

           Lịch sử hình thành vùng đất xã Ninh Thượng gắn liền với lịch sử hình thành huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa). Năm 1653 khi chúa Nguyễn Phúc Tần mở rộng vùng đất nước ta đến bờ bắc sông Phan Rang; để cai quản vùng đất Chúa lập ra 2 phủ là Thái Khang và phủ Diên Ninh. Phủ Thái Khang có 2 huyện là Quảng Phước và Tân Định (Ninh Hòa và Vạn Ninh ngày nay). Năm 1690 đời chúa Nguyễn Phúc Trăn, đổi tên phủ Thái Khang thành phủ Bình Khang. Năm 1803 (năm Gia Long thứ 2), đổi tên phủ Bình Khang thành phủ Bình Hòa. Năm 1831 ( năm Minh Mạng thứ 12), phủ Bình Hòa đổi thành phủ Ninh Hòa. Lúc bấy giờ xã Ninh Thượng thuộc tổng Thượng của huyện Tân Định và tổng Thượng của huyện Quảng Phước, lấy con sông Đá làm ranh giới. Thời đó làng lớn, dân nhiều được gọi là xã, làng nhỏ dân ít gọi là thôn. Nhiều thôn xã hợp lại thành tổng. Trên tổng là huyện, phủ, trấn. Nhân sự làm việc ở xã, thôn có Lý trưởng. Giúp việc có ngũ hương: hương kiểm, hương bộ, hương bản, hương mục, hương dịch.

          - Vùng Tây xã Ninh Thượng thuộc huyện Tân Định trước năm 1830 gồm các thôn (xã) là:  thôn Trí Phu, thôn Diêm Trường, thôn Quy Phú, thôn Thạnh An, thôn An Lâm, xã An Xuân, xã Chiêm dân Đồng Hương. Thời vua Tự Đức (1847-1883), tổng Thượng đổi tên thành tổng Thân Thượng và 5 thôn Trí Phu, Diêm Tràng, Quy Phú, Thạnh An. An Lâm sáp nhập thành xã Tân Lâm;  xã An Xuân đổi thành xã Nghi Xuân; xã Chiêm dân Đồng Hương thành xã Đồng Thân. Di tích còn sót lại là đồng ruộng Trí Phu, gò đình Trí Phu, nay tục danh đất Bà Mai (ở trước sân kho thôn Tân Tứ).

          Vào khoảng năm 1900, các ông Ngô Thòn, ông Lãnh (Nguyễn Phú Đức) và một số người ở xã Ninh Phụng khai hoang vùng đất phía Tây Bắc thôn Tân Lâm và lập nên thôn Tân Tứ.

- Vùng Đông xã Ninh Thượng thuộc huyện Quảng Phước gồm các thôn: Vĩnh Thạnh, Quảng Cư, Mông Phú, Tân Ninh thuộc tổng Thượng, huyện Quảng Phước, sau đó đổi  thành tổng Phước Thiện, huyện Quảng Phước4. .Ngày 1/3/1931, (năm Bảo Đại thứ 6), Pháp cắt 3 tổng của huyện Quảng Phước gồm Phước Hà Ngoại, Phước Hà Nội, Phước Khiêm cùng với huyện Tân Định, thành phủ Ninh Hòa. Phủ lúc này nắm trực tiếp các tổng, không qua cấp huyện. Tên huyện Tân Định mất từ đó.

          Đến năm 1946, Pháp cắt tổng Phước Thiện của huyện Vạn Ninh gồm 13 thôn, trong đó có 4 thôn: Quảng Cư, Mông Phú, Vĩnh Thạnh và Tân Ninh nhập vào phủ Ninh Hòa. Phủ Ninh Hòa lúc đó có 7 tổng, 123 làng.

4- Thời vua Đồng Khánh (1886-1888); huyện Quảng Phước được chia ra 5 tổng: Tổng Phước Khiêm, tổng Phước Thiện, tổng Phước Tường, tổng Phước Hà Nội, tổng Phước Hà Ngoại; các thôn ở vùng Đông xã Ninh Thượng, nằm ở tổng Phước Thiện, huyện Quảng Phước.  Huyện Tân Định chia ra 3 tổng: tổng Thân Thượng, tổng Hiệp Trung, tổng Ích Hạ; các thôn ở vùng Tây, xã Ninh Thượng nằm ở tổng Thân Thượng, huyện Tân Định (Theo Đồng Khánh dư địa chí, phần tỉnh Khánh Hòa, Nxb Thế giới, trang 1635).

 

Về phía chính quyền cách mạng, trước năm 1945, các tên làng, tổng, phủ, huyện vẫn được giữ như cũ. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (8/1945), chính quyền cách mạng Dân chủ nhân dân được thành lập và tổ chức lại bộ máy hành chính, theo đó lấy cấp xã  làm đơn vị hành chính cấp thứ tư; bỏ cấp tổng; các thôn (xã) trước kia thống nhất được gọi là thôn. Lúc này xã Tân Hương được thành lập thuộc phủ Ninh Hòa gồm các thôn: Đồng Thân, Đồng Xuân, Tân Tứ, Tân Lâm, Nhĩ Sự, Mỹ Hoán, Đại Mỹ, Đại Tập, Chấp Lễ (sau này thuộc phạm vi xã Ninh Thượng và Ninh Thân). Cũng trong thời gian này, ở tổng Phước Thiện được phân thành 3 xã: Phước Đông, Phước Trung, Phước Tây. Xã Phước Tây gồm các thôn: Quảng Cư, Mông Phú, Vĩnh Thạnh, Tân Ninh, Phú Sơn, Thạch Định, Hòa Sơn, Phú Văn.

Năm 1948, theo Sắc lệnh số 148/SL của Chủ tịch nước, các danh từ châu, quận trong địa danh hành chính đều được bãi bỏ. Phủ Ninh Hòa trở thành huyện Ninh Hòa. Tháng 8/1949 thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hòa lần thứ 2, các xã nhỏ được nhập thành các xã lớn, theo đó xã Tây Sơn và xã Tân Hương hợp thành xã Hòa Trí5.  Lúc này các thôn: Đồng Thân, Đồng Xuân, Tân Tứ, Tân Lâm, Nhĩ Sự, Mỹ Hoán, Đại Mỹ, Đại Tập, Chấp Lễ, Quảng Cư, Mông Phú, Vĩnh Thạnh, Tân Ninh, Phú Sơn, Thạch Định, Hòa Sơn thuộc xã Hòa Trí. Riêng thôn Phú Văn (thuộc xã Liên An - Hòa Nghĩa).

Năm 1951, huyện Ninh Hòa hợp nhất với huyện Vạn Ninh thành liên huyện Bắc Khánh, đồng thời xây dựng căn cứ kháng chiến Đá Bàn. Đến tháng 3/1953 tiếp tục tách ra thành 4 vùng, mỗi vùng như 1 huyện nhỏ, lúc này xã Hòa Trí (trong đó có các thôn của xã Ninh Thượng ngày nay) thuộc vùng Tây của huyện Bắc Khánh dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng. 

          Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, cuối năm 1955 đầu năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính, bãi bỏ chính quyền cấp tổng, tên làng đổi thành ấp, đồng thời thành lập đơn vị hành chính mới gọi là xã gồm nhiều ấp hợp lại. Theo đó tên tổng Thân Thượng bị bãi bỏ, 8 ấp: Quảng Cư, Mông Phú, Vĩnh Thạnh, Tân Ninh, Tân Lâm, Nghi Xuân, Đồng Thân, Tân Tứ được hợp thành xã Ninh Thượng. Tên xã Ninh Thượng có từ đó. Năm 1962 thực hiện âm mưu lập ấp chiến lược, địch dồn toàn bộ dân thôn Tân Ninh vào thôn Quảng Cư, xóa tên Tân Ninh, lấy tên là Quảng Cư; đồng thời sáp nhập 03 thôn Phú Sơn, Thạch Định và Phú Văn vào xã Ninh Đông. Cũng trong năm 1962, hai thôn Nghi Xuân và Đồng Thân sáp nhập lấy tên là Đồng Xuân. Năm 1963 hai thôn Phú Sơn, Thạch Định sáp nhập lại lấy tên là thôn Thạch Sơn. Đến năm 1969 tiếp tục sáp nhập Tân Tứ vào Tân Lâm lấy tên là Tân Lâm. Lúc bấy giờ xã Ninh Thượng còn 5 ấp: Quảng Cư (bao gồm cả thôn Tân Ninh), Tân Lâm (bao gồm cả thôn Tân Tứ), Đồng Xuân (bao gồm thôn Nghi Xuân và Đồng Thân), Mông Phú, Vĩnh Thạnh.

          Về phía chính quyền cách mạng, tháng 8/1966, huyện Bắc Khánh tách ra thành hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa, xã Hòa Trí lúc này được tách ra nhiều xã, trong đó xã Ninh Thượng thuộc huyện Ninh Hòa gồm 10 thôn: Đồng Thân, Nghi Xuân, Tân Tứ, Tân Lâm, Quảng Cư, Mông Phú, Vĩnh Thạnh, Tân Ninh, Phú Sơn, Thạch Định. Các thôn còn lại: Nhĩ Sự, Mỹ Hoán, Đại Mỹ, Đại Tập, Chấp Lễ được tách ra để thành lập xã Ninh Thân.

 

5- Thuộc phạm vi các xã  Ninh Thượng, Ninh Trung, Ninh Thân, Ninh Xuân, Ninh Sim, Ninh Phụng ngày nay.

          Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), Ủy ban nhân dân Cách mạng xã Ninh Thượng được thành lập gồm có 7 thôn: Đồng Xuân, Tân Lâm, Tân Tứ, Quảng Cư, Mông Phú, Vĩnh Thạnh và Tân Ninh. Thời gian này, nhân dân thôn Tân Ninh sau khi bị địch dồn dân đã trở về làng cũ và xây dựng lại thôn Tân Ninh.

          Tháng 11/1975, tỉnh chủ trương hợp nhất hai huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh thành huyện Khánh Ninh6, xã Ninh Thượng do huyện Khánh Ninh quản lý. Đến tháng 4/1976, Tỉnh ủy chủ trương thành lập khu Kinh tế mới Ninh Trang ở vùng đất phía Tây xã Ninh Thượng, đưa những cư dân ở thành phố Nha Trang lên đây để khai hoang, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Khu kinh tế mới Ninh Trang được thành lập gồm có 3 thôn: Thôn 1, Thôn 2 và Thôn 3.

Từ năm 1977 một số hộ dân tự do ở Ninh Phụng lên vùng Ninh Thượng khai hoang sinh sống và hình thành nên Xóm Đát. Đến những năm 1978 - 1979 thực hiện chủ trương của Huyện ủy và UBND huyện Khánh Ninh đưa một số hộ dân ở thị trấn Ninh Hòa, xã Ninh Phụng… lên vùng Ninh Thượng để làm ăn, sinh sống. Trên cơ sở đó vào năm 1979 chính quyền xã Ninh Phụng tổ chức vận động cho dân đi khai hoang tại Tân Tứ, Đá Vàng của Ninh Thượng và thành lập Cơ sở 2 Ninh Phụng tại Dốc Gạo - Đá Vàng.

 Tháng 3/1979, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, lúc này địa giới hành chính xã Ninh Thượng có sự thay đổi. Theo đó cắt 4 thôn của Ninh Thượng gồm: Vĩnh Thạnh, Mông Phú, Quảng Cư, Tân Ninh nhập với 02 thôn: Thạch Sơn7 và Phú Văn của xã Ninh Đông để thành lập xã Ninh Trung. Đối với 03 thôn còn lại là: Tân Lâm, Đồng Xuân, Tân Tứ được nhập với Thôn 1, Thôn 2 và Thôn 3 của vùng kinh tế mới Ninh Trang để thành xã Ninh Thượng. Như vậy xã Ninh Thượng thời điểm này có 6 thôn.

          Trong năm 1980, thực hiện chủ trương của Huyện ủy và UBND huyện Ninh Hòa đưa nhân dân ở thị trấn Ninh Hòa lên xã Ninh Thượng sinh sống và thành lập Cơ sở 2 thị trấn Ninh Hòa tại Ninh Thượng.

Trong quá trình di dân, từ năm 1992 có một nhóm người dân từ các tỉnh Bắc Trung bộ (chủ yếu là tỉnh Thanh Hóa) vào đây để làm ăn sinh sống và thành lập khu dân cư Đồi Đỏ, thuộc Thôn 1. Năm 1992 tiếp tục nhập Thôn 2 vào Thôn 1 lấy tên gọi chung là Thôn 1. Năm 1993 tách thôn Đồng Xuân thành 2 thôn Đồng Xuân và Đồng Thân. Ngày 30/5/1996 tiến hành sáp nhập Cơ sở 2 thị trấn Ninh Hòa vào xã Ninh Thượng lấy tên là thôn Tân Hiệp.

          Ngày 25/10/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về thành lập thị xã Ninh Hòa và các phường thuộc thị xã. Xã Ninh Thượng là một trong 20 xã của thị xã Ninh Hòa với 7 thôn: Tân Lâm, Đồng Thân, Đồng Xuân, Tân Tứ, Thôn 1, Thôn 3 và Tân Hiệp.  

Họ tên*
Email*
Bình luận*
VGrHtt
10/18/2020 11:00:46 PM

9r2d0Q http://pills2sale.com/ levitra nizagara

GBDf2
12/4/2020 9:18:19 AM

vZzUR5 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

TJCNir
12/13/2020 5:34:45 AM

N852AX http://xnxx.in.net/ xnxx videos

gIjav
12/13/2020 12:43:30 PM

lJaTuO https://writemyessayforme.web.fc2.com/

BZC3Rx
12/15/2020 1:43:44 PM

xaW8yw https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

y8yzWP
1/9/2021 6:01:25 PM

gIsvgY https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

DUVoG
1/9/2021 10:17:25 PM

xV8uqD http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 9:29:35 AM

 
 
 
 
 
Thiết kế website         
 
 
 
^ Về đầu trang