Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Vệ sinh, môi trường, rác thải

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”;

Căn cứ công văn số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ công văn số 4530/UBND-KGVX ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 3073/STNMT-CCVBMT ngày 22/7/2021 hướng dẫn cụ thể việc thu gom, quản lý, xử lý chất thải phát sinh tại các khu điều trị, khu cách ly tập trung, khu dân cư cách ly y tế, các điểm chốt phòng dịch COVID-19, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Chi tiết Công văn số 3073/STNMT-CCBVMT ngày 22/7/2021.pdf

Công văn số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/27/2023 7:09:15 PM

^ Về đầu trang