Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Vệ sinh, môi trường, rác thải

Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa Đại dương

Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa Đại dương
Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa Đại dương

Nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện về nguồn lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán, bảo đảm quyền, lợi ích và nâng cao năng lực quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1407/QĐTTg về việc phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương (gọi tắt là Đề án)

Đề án hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau: Chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực của đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác đàm phán, tổng hợp thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế làm cơ sở cho việc xây dựng các phương án đàm phán, bố trí đầy đủ nguồn lực về tài chính, phương tiện cho công tác chuẩn bị đàm phán; Thiết lập được cơ chế điều phối hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức liên quan ở trung ương và địa phương, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong suốt quá trình chuẩn bị và tham gia xây dựng thỏa thuận; Tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia đối với khu vực và quốc tế trong các nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Thỏa thuận

Để giải quyết được các mục tiêu đưa ra, Đề án đã hoạch định các nhóm nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện bao gồm:

Xây dựng năng lực chuẩn bị đàm phán là đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ nắm được luật pháp quốc tế, kỹ năng, quy trình, thủ tục khi tham gia đàm phán, phân tích, xây dựng các kịch bản đàm phán, đánh giá những thuận lợi, thách thức khi Việt Nam tham gia vào tiến trình đàm phán.

Thu thập thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu: Rà soát, đánh giá các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến rác thải nhựa mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thực thi, các quy định pháp luật trong nước có liên quan đến rác thải nhựa (chú trọng rác thải nhựa đại dương); điều tra, đánh giá xây dựng Báo cáo quốc gia; Theo dõi, thu thập thông tin, dữ liệu tại các diễn đàn quốc tế, các chương trình, dự án, các sáng kiến cấp khu vực, toàn cầu liên quan đến rác thải nhựa đại dương;

Bố trí nguồn lực công tác chuẩn bị đàm phán gồm nhân lực và vật lực cho hoạt động xây dựng và thu thập thông tin.

Thiết lập cơ chế điều phối giữa các cơ quan, tổ chức liên quan từ trung ương đến địa phương nhằm triển khai Đề án và các công tác chuẩn bị đàm phán đồng bộ, đạt hiệu quả, chất lượng, tiến độ.

Huy động hỗ trợ trong nước và quốc tế về nguồn lực đẩy mạnh nhiên cứu, chia sẻ thông tin, dữ liệu các quốc gia trong khu vực, trên thế giới về ô nhiễm nhựa đại dương, tăng năng lực cho cán bộ liên quan đến công tác đàm phán, xây dựng các tổ chức mạng lưới đối tác giữa các khu vực chính phủ, tư nhân, tổ chức có liên quan.

Tăng cường vai trò trách nhiệm quốc gia: cần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương tham gia chủ trì, phối hợp chuản bị đàm phán; tăng cường, chủ động tích cực trong việc tham gia xây dựng đàm phán, khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong vấn đề giải quyết ô nhiễm nhựa toàn cầu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì các tổ chức thực hiện liên quan đến Đề án, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương làm cơ sở lập trường của Việt Nam trong đàm phán Thỏa thuận.

Bộ Ngoại giao chủ trì vận động các quốc gia, các tổ chức quốc tế ủng hộ các quan điểm và các nội dung có lợi ích của Việt Nam trong quá trình xây dựng Thỏa thuận.

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/9/2023 12:32:28 PM

^ Về đầu trang