Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 38/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 38/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 37/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 37/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng năm 2019

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng năm 2019

Thông báo về việc niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019

Thông báo về việc niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019

Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Về việc niêm yết danh sách trường hợp mất giấy CN.QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn xã Ninh Thượng

Về việc niêm yết danh sách trường hợp mất giấy CN.QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn xã Ninh Thượng

Thông báo về việc niêm yết kết quả xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Ninh Thượng

Thông báo về việc niêm yết kết quả xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Ninh Thượng

Thông báo kết quả triển khai thu các khoản đóng góp năm 2019

Thông báo kết quả triển khai thu các khoản đóng góp năm 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 10:04:22 PM

^ Về đầu trang