Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 39/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 39/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 38/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 38/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 37/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 37/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 36/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 36/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 35/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND xã Ninh Thượng ban hành Thông báo số 35/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thượng

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Thông báo số 91/TB-UBND ngày 02/06/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Thông báo số 91/TB-UBND ngày 02/06/2020 về việc công khai quy trình nội bộ lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thượng

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thượng

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng năm 2019

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng năm 2019

Thông báo về việc niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019

Thông báo về việc niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/24/2020 1:02:47 PM

^ Về đầu trang