Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THỐNG KÊ- BÁO CÁO

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2021

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thưởng trên địa bàn xã Ninh Thượng năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thưởng trên địa bàn xã Ninh Thượng năm 2021

Báo cáo về việc triển khai hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ninh Thượng năm 2021

Báo cáo về việc triển khai hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ninh Thượng năm 2021

Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg về việc thực hiện một só chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg về việc thực hiện một só chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tháng 10 năm 2021

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tháng 10 năm 2021

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2021

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2021

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2021

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2021

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản quý 3/2021

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản quý 3/2021

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác Lao động Thương binh và xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác Lao động Thương binh và xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2021
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/9/2023 11:45:54 AM

^ Về đầu trang