Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THỐNG KÊ- BÁO CÁO

Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị nâng cao năng lực kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm cho các xã, phường

Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị nâng cao năng lực kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm cho các xã, phường

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Báo cáo quỹ đất công ích 5% 6 tháng năm 2019

Báo cáo quỹ đất công ích 5% 6 tháng năm 2019

Công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 cảu Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 cảu Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019

Báo cáo tóm tắt Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Báo cáo tóm tắt Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Báo cáo kết quả chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019

Báo cáo kết quả chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2019

Công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn xã Ninh Thượng

Công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn xã Ninh Thượng

Báo cáo rà soát, kiểm tra mức giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn

Báo cáo rà soát, kiểm tra mức giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/24/2020 11:55:56 AM

^ Về đầu trang