Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển

Thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4525/KH-UBND ngày 26/5/2021 thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Khánh Hòa. Ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cung cấp đa dạng dịch vụ cho người dân; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ và thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp là triển khai thể chế, khung pháp lý; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị trường; hợp tác quốc tế; nâng cao nhận thức về khoa hoạch và công nghệ vũ trụ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động viễn thám và sử dụng dữ liệu quan sát Trái đất; tham mưu đầu tư hoàn thiện hạ tấng về hệ thống thông tin địa lý của tỉnh, phục vụ công tác quản lý, giám sát lãnh thổ, các công trình trọng yếu của tỉnh; triển khai, cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quan sát Trái đất, khuyến khích phát triển các dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh.

Kế hoạch số 4525/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 26/5/2021. pdf

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/9/2023 11:08:46 AM

^ Về đầu trang