Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Sản xuất kinh doanh, mùa vụ

Tự hào tiếp nối truyền thống đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020


Tự hào tiếp nối truyền thống đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020
Tự hào tiếp nối truyền thống đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về  đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, cùng với kế hoạch chung của Ngành, Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 (hai) Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa và Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/3/2020.

Tự hào tiếp nối, phát huy thành tích, truyền thống đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo của các đơn vị trước khi hợp hợp nhất, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa đã phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị như Công đoàn cơ sở thành viên, Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Một số giải pháp mà Chi cục đã triển khai và bước đầu đạt được những kết quả tích cực đó là:

Chi cục đã sớm hoàn thành việc củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo cho việc sớm triển khai thông suốt chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuế khu vực; xây dựng các thiết chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của đơn vị bằng việc rà soát, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ nội ngành trên các lĩnh vực, chức năng quản lý; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo; ban hành các Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, qua đó tiếp tục khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, tăng cường đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị, tạo khí thế quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đối với công tác tham mưu cho chính quyền địa phương cấp huyện và công tác phối hợp với các đơn vị ngoài Ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cùng tham gia quản lý thuế, Chi cục Thuế đã kịp thời tham mưu Thị ủy, Huyện ủy, UBND cấp huyện ban hành các Quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ban hành các văn bản chỉ đạo chuyên đề về quản lý thuế như chỉ đạo công tác phối hợp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, quản lý thuế hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý thuế hoạt động xây dựng vãng lai..; tiến hành ký kết các chương trình, quy chế phối hợp với các đơn vị ngoài Ngành như Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thị ủy, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao, Phòng Tư pháp... để cùng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về thuế kịp thời đến người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chi cục Thuế rất chú trọng việc xây dựng, triển khai và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ then chốt, tạo tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị thông qua các giải pháp thiết thực như: Xây dựng và ban hành kịp thời các Kế hoạch về cải cách hành chính, trong đó chú trọng các nội dung: tích cực rà soát đề xuất sửa đổi những thủ tục hành chính thuế không còn phù hợp, rà soát ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành phù hợp với đặc điểm, tình hình của Chi cục Thuế mới vừa thành lập, tăng cường các kênh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, tuyên truyền về tính tiện ích các dịch vụ công trực tuyến, về hóa đơn điện tử để người nộp thuế nắm bắt, thực hiện thông qua các kênh: đăng bài trên Trang Fanpace Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa, trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện, thị xã; tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ và mức độ hài lòng của người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến phù hợp với điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh covid 19, qua đó kịp thời tiếp nhận ý kiến phản hồi của người nộp thuế, nghiên cứu cải tiến cách thức phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế. Đối với công tác tuyên truyền pháp luật trong nội bộ đơn vị, ngoài việc mỗi tháng dành 1 (một) ngày để tổ chức phổ biến chính sách pháp luật mới cho công chức và người lao động, Chi cục Thuế đổi mới hình thức tổ chức Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 bằng hình thức tổ chức tự kiểm tra công tác văn thư lưu trữ theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tự kiểm tra kiến thức sử dụng các Ứng dụng tin học của Ngành… Qua đó góp phần tạo được chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của công chức trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc hàng ngày với người dân và doanh nghiệp, tạo được sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.

Về kết quả thu ngân sách nhà nước: tính đến 31/8/2020 toàn đơn vị đã thực hiện 274,3 tỉ đồng đạt 63% dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, ước thực hiện dự toán đến cuối năm khoảng 420 tỷ đồng, đạt 96% dự toán pháp lệnh. Đây là kết quả tích cực trong điều kiện tình hình kinh tế trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Những giải pháp mà Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa đã triển khai đã, đang và sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý thuế, trong đó có công tác Cải cách hành chính, góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Cổng thôn tin điện tử thị xã Ninh Hòa

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/9/2023 12:19:03 PM

^ Về đầu trang