Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND xã tiếp tục triển khai các biện pháp xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021

UBND xã tiếp tục triển khai các biện pháp xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021
UBND xã tiếp tục triển khai các biện pháp xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021

Hiện đại hóa nền hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong CCHC, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế. Năm 2021, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành tăng cường ứng dụng CNTT trên nền tảng xây dựng chính quyền điện tử như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử, cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa, dịch vụ công trực tuyến,...; chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống mạng LAN nội bộ, hệ thống máy tính kết nối internet cap quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đến nay, hầu hết các ban, ngành của xã đã và đang sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành E-office, phần mềm chữ ký số, phần mềm Một cửa hành chính công,….sử dụng chứng thư số cơ quan để thực hiện việc trao đổi văn bản và các giao dịch điện tử, 100% văn bản đi được gắn chữ ký số. Đối với cán bộ, CCVC trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ, đồng thời tiếp tục duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND xã, Nhờ hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trên cơ sở triển khai ứng dụng CNTT và áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 thời gian qua đã nâng cao hiệu quả CCHC, mang tới sự hài lòng cho người dân./.

 

Minh Hương

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/1/2022 9:23:07 AM

^ Về đầu trang