Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn xã Ninh Thượng

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn xã Ninh Thượng

Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Tuyên truyền mã QR Code của Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Tuyên truyền mã QR Code của Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Quyết định phân công nhiệm vụ công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã Ninh Thượng

Quyết định phân công nhiệm vụ công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã Ninh Thượng

Thông báo Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thượng

Thông báo Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thượng

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Thông báo Công khai danh mục Thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 Theo quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo Công khai danh mục Thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 Theo quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Thượng năm 2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Thượng năm 2021

kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

ngày 02/3/2020, UBND xã Ninh Thượng có kế hoạch số 34/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:26:50 PM

^ Về đầu trang