Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước của UBND xã Ninh Thượng”

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước của UBND xã Ninh Thượng”

Sổ tay chất lượng (mã hiệu: STCL)

Sổ tay chất lượng (mã hiệu: STCL)

Quyết định về việc ban hành Mục tiêu chất lượng của UBND xã Ninh Thượng năm 2021

Quyết định về việc ban hành Mục tiêu chất lượng của UBND xã Ninh Thượng năm 2021

Quyết định ban hành Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của ủy ban nhân dân xã Ninh Thượng

Quyết định ban hành Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của ủy ban nhân dân xã Ninh Thượng

Thông báo về việc công khai thông tin tại bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả xã Ninh Thượng

Thông báo về việc công khai thông tin tại bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả xã Ninh Thượng

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng của UBND xã Ninh Thượng năm 2020

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng của UBND xã Ninh Thượng năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 10:10:03 PM

^ Về đầu trang